הצהרת כוונות


מצפן הבחירות הישראלי 2015 נועד לספק למשתמשים מידע נגיש על עמדות המפלגות בסוגיות שונות ולאפשר למשתמשים להשוות בין עמדות המפלגות לבין עמדותיהם האישיות. המצפן איננו מייעץ לאנשים כיצד עליהם להצביע. המצפן גם אינו מקיף את כל הנושאים שעל הפרק, שכן הוא אינו מתייחס לכל הסוגיות שבהן המפלגות נבדלות זו מזו במערכת בחירות זו. מטרתו ליצור עניין במערכת הבחירות, ולעורר דיון ושיח על הבחירות לכנסת ה-20 ועל הפוליטיקה בכללותה.

נעשו כל המאמצים כדי להבטיח מדידה מדויקת של עמדות המפלגות בסוגיות השונות המיוצגות במצפן בהסתמך על המידע הנגיש לציבור. עמדות המפלגות נקבעו על סמך ניתוח מדעי של מצעי המפלגות הנגישים, ויתכנו מקרים בהם מיקומה של מפלגה מסוימת על המפה הפוליטית אינו מייצג את עמדתה הנוכחית (או העתידית) בסוגיה מסוימת. הקידוד מבוסס על מצעיהן של המפלגות כפי שהם היו ידועים בעת בניית מצפן הבחירות. לפיכך קיימת האפשרות שמפלגה שינתה את עמדתה בנושא מסוים או פרסמה מצע חדש ומפורט יותר לאחר השקת מצפן הבחירות הישראלי 2015. מהסיבות שפורטו לעיל ייתכנו הבדלים קטנים בסוגיות מסוימות בין העמדות של המפלגות כפי שהן מיוצגות במצפן לבין העמדות העדכניות כפי שהן מוצגות כעת על ידי המפלגות במערכת הבחירות.