מהו מצפן הבחירות?

מצפן הבחירות הישראלי 2015הוא יישום מקוון עצמאי המאפשר למשתמשים להשוות את עמדותיהם לעמדות של המפלגות המתמודדות במערכת הבחירות לכנסת ה-20. בהתאם לדעות שהמשתמש מביע על סדרה של היגדים, מצפן הבחירות מחשב את מיקומו של המשתמש במפה הפוליטית ומראה לו את מיקומו בהשוואה למיקומן של המפלגות המשמעותיות המתמודדות בבחירות אלה, כפי שניתן לחשבו באופן אובייקטיבי על פני אותה מפה.

האם מצפן הבחירות מייעץ לי כיצד להצביע בבחירות הקרובות?

לא. מצפן הבחירות הישראלי 2015 איננו מייעץ לאנשים כיצד עליהם להצביע. מצפן הבחירות אינו מקיף את כל הסוגיות הפוליטיות שעל הפרק. הוא מבוסס על 30 היגדים בלבד, שנבחרו בקפידה, ואינו מתייחס לכל הסוגיות שיש בעניינן הבדלים בין עמדות המפלגות. מטרתו של המצפן לעורר עניין ציבורי לקראת הבחירות הקרבות ולספק מידע מאוזן על בסיס מצעיהן ועמדותיהן של המפלגות המתמודדות. כל בוחר יוכל להחליט בעצמו/ה איזו מפלגה מייצגת בצורה הטובה ביותר את דעותיו/ה.

מי עומד מאחורי מצפן הבחירות הישראלי 2015?

מצפן הבחירות הישראלי 2015 הוא פרויקט אקדמי שפותח בידי צוות חוקרים ממרכז גוטמן שבמכון הישראלי לדמוקרטיה. המצפן מבוסס על יישום דומה - Kieskompas - שקיים בהולנד ובכל רחבי אירופה. את היישום הקים ומנהל פרופ' אנדרה קרוול מהאוניברסיטה החופשית באמסטרדם. פרופ' קרוול שימש יועץ ובקר איכות בפרויקט מצפן הבחירות הישראלי 2015. מצפן הבחירות עומד בסטנדרטים בינלאומיים גבוהים הנהוגים ביישומים מעין אלה.

האם מצפן הבחירות קשור לאחת המפלגות המתמודדות בבחירות?

לא. מצפן הבחירות הישראלי 2015 הוא ארגון עצמאי, ללא מטרת רווח ובלתי מפלגתי בעליל. המצפן נועד לתת לציבור הבוחרים הישראלי תמונה אובייקטיבית ושקופה של המפה הפוליטית בישראל. מצפן הבחירות הישראלי 2015 נעזר בשיטות מדעיות מקובלות למיקום מפלגות פוליטיות על בסיס מצעיהן, אתריהן הרשמיים והצהרותיהן בכלי התקשורת. כל המידע שנאסף על המפלגות בידי צוות המחקר זמין לציבור.

מי החליט על סדרת ההיגדים המופיעים במצפן?

בחירת ההיגדים מבוססת על שיטה מדעית מקובלת המוכרת בשם "ניתוח תוכן". בהנחה שסוגיות שמפלגות מתייחסות אליהן לעתים תכופות הן הסוגיות המעניינות את הבוחרים, בחר הצוות המדעי של הפרויקט את 30 ההיגדים של מצפן הבחירות הישראלי 2015 כך שהם ישקפו סוגיות בולטות במערכת הבחירות ובשיח הציבורי. מן הראוי להדגיש כי המפלגות לא היו מעורבות כלל בבחירת הנושאים וההיגדים או בניסוחם, ולכן לא הייתה להן שום השפעה בעניין זה. סקר דעת קהל שביצע צוות המחקר לפני עליית מצפן הבחירות לרשת על מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית הבוגרת סייע לגבש את הניסוח הסופי של ההיגדים ואת חלוקתם לממדים ולנושאים.

מי החליט מהי עמדתה של כל מפלגה לגבי כל אחד מההיגדים?

צוות המחקר היה אחראי לקידוד עמדותיהן של כל המפלגות. בכל שלבי התהליך נעשו מרב המאמצים כדי להבטיח רמה גבוהה של דיוק מדעי ויושרה אקדמית. צוות המחקר ניתח את המידע הזמין שהפיצו המפלגות כדי להעריך את עמדותיהן כלפי מגוון ההיגדים. לאחר שהצוות סיים לקבוע את עמדות המפלגות בהתאם למצעיהן, לאתרי האינטרנט שלהן ולמקורות אחרים, נשלחו מכתבים לכל המפלגות הנכללות במצפן בצירוף פירוט ההיגדים והעמדות ובקשה לקבלת תגובה. הצוות בחן את כל התגובות שהתקבלו מהמפלגות והחליט אילו מהשגותיהן של המפלגות לקבל. כל המקורות והקישורים ששימשו את הצוות בתהליך הקידוד נגישים באתר מצפן הבחירות הישראלי 2015.

כיצד נבחרו במצפן האנשים המוצגים בו כראשי מפלגות? מדוע בשאלה על ניהול ענייני המדינה מופיעים רק אחדים מראשי המפלגות ולא כולם?

האנשים שנבחרו להופיע במצפן כראשי המפלגות הם האנשים העומדים בראש הרשימה שלהם (מקום ראשון ברשימה כפי שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית). לשאלות על המועמדים נבחרו מנהיגי מפלגות משמעותיות (הצפויות לפי הסקרים לקבל לפחות 8 מושבים בכנסת ה-20), וכאלו הנחשבים למועמדים אפשריים לראשות הממשלה.

מדוע יש מפלגות שלא מוצגות במצפן? מדוע אינני יכול/ה לראות בהצגת התוצאות שלי את כל המפלגות?

מצפן הבחירות הישראלי 2015 לא כולל את כל המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-20, אלא רק את המפלגות שיש להן סיכוי סביר לעבור את אחוז החסימה, בהסתמך על סקרי דעת קהל. נוסף על כך, מצפן הבחירות מביא בחשבון בתהליך קביעת מיקומן של המפלגות את הצהרותיהן של כל המפלגות הנכללות במצפן. ואולם אם שתי מפלגות ממוקמות בדיוק באותה נקודה בנושא מסוים, ייתכן ששתיהן לא יופיעו באופן ברור מספיק בתרשים. במקרה מעין זה יופיעו הסמלילים של שתי המפלגות זה על גבי זה. צוות המצפן מודע לכך שההצגה בשיטה זו איננה ההצגה המיטבית. אם תבחר/י באפשרות "עמדת המפלגה לפי היגד", תוכל/י לראות בקלות רבה את מיקומן המדויק של כל המפלגות ביחס לאותו היגד.